Smart styrning

Söker Ni en smart styrning av belysning eller annan utrustning? Enkelhet är ledordet, med bra instruktioner och anvisningar. Vill Ni att vi anpassar detta till Era behov, så fixar vi det med!

Vill Ni ha kontrollen och mäta energiåtgång på en 3-fas (120A) eller (50A/120A), övervaka så att det inte läcker vatten, med snabb återkoppling (SMS) att Ni har en vattenläcka?

Behöver Ni med lätthet komma åt data, skriva ut, sköta kundbetalningar eller hantera utrustning via en smart app?

Exempel på app-styrning

Exempel på energimätning:

Exempel på rapport:

Vi är stolta att vi tillsammans med vår samarbetspartner Tickoff AB, kan erbjuda Er enkla, avancerade och specialanpassade styrningar av olika kundbehov.

För mer information om vad Ni kan styra och kontrollera, hör av Er till oss!