Fakta

Färgskalan Kelvin

IP-klassning

IP20
En standard interiörarmatur har normalt IP klass 20. Det vill säga att en person inte ska kunna få en elektrisk stöt genom att sticka in ett finger i ett existerande hål i armaturen. Inget annat skydd.

IP67 Damm- och Vattentät 
Samma täthet mot mekanisk intrång som IP66 men ska kunna hålla tätt för vatten i 30 min. på 1 m djup. Mekanisk är det inte lika stora krav som för IP66, men det bör säkerställas att armaturen inte kollapsar vid undertryck på 1 m djup. OBS: IP67 armaturer klarar inte nödvändigtvis testet för IP66.

IP68 Under Vatten
Typiska användningsområden är undervattensbelysning i simbassänger och invändig tankbelysning.

Första siffran: Fast partikelskydd

Den första siffran anger höljets skyddsnivå mot beröring av riskfyllda delar (t.ex. elektriska ledare, rörliga delar) och inträngande av fasta främmande föremål. 

KlassFöremål som spärras 
IP0XOskyddat 
IP1XDiameter högst 50 mm 
IP2XDiameter högst 12,5 mm
IP3XDiameter högst 2,5 mm 
IP4XDiameter högst 1 mm 
IP5XDammskyddat 
IP6XDammtätt 

Andra siffran: Vätskeskydd

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

KlassMärkning Prov 
IPX0 Oskyddat(Ingen)
IPX1 DroppskyddatDroppesymbolVatten droppar vertikalt över provföremålet i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn per minut). 
IPX2 DroppskyddatDroppesymbol15° snett infallande vattendroppar faller mot provföremålet i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn per minut). 
IPX3 StrilsäkertDroppesymbol inramad av fyrkantVatten strilas över provföremålet i 5 minuter med 0,7 liter per minut med trycket 80 – 100 kPa. 
IPX4 StriltättDroppesymbol inramad av triangel10 liter vatten per minut strilas över provföremålet i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa. 
IPX5 SpolsäkertTvå trianglade droppesymboler12,5 liter vatten per minut spolas med 30 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 15 minuter. 
IPX6 Spoltätt100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter. 
IPX7 Vattentålig
(nedsänkt i vatten)
30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85 cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen. 
IPX8 Tryckvattentätt
(nedsänkt i vatten)
Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m. 
IPX9K Skydd mot högtryckstvättningVatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan. 

IK-klassning

Är en internationell gradering av ljusarmaturers slagtålighet och avser mekaniskt skydd mot yttre åverkan, slag och stötar m.m. enligt standarden EN50102 som ännu så länge är frivillig.
Det är naturligt att vissa armaturtyper, bl.a. markinfällda uplights och utomhuspollare måste tåla viss skadlig åverkan utan att gå sönder.
En klassning i IK 01 – IK10 är en nyhet som anger högsta tillåtna slagenergi (”slagtålighet”, ”impact energy”). Det gäller vanligtvis en ljusarmaturs avskärmning och är specificerat i enheten för energi, joule (J). Skalan går från IK00 till IK10. IK10 innebär att produkten tål ett direkt slag med slagenergi 20 J ( som motsvarar en träff från en sex kilos slägga från 40 cm fallhöjd). När risken för vandalism är särskilt hög rekommenderas ett utförande för en minsta slagenergi på 50 J.

IKJoule
IK010,14 J
IK030,35 J
IK050,70 J
IK061 J
IK072 J
IK085 J
IK0910 J
IK1020 J