Energibesparing

Exempel

Vi utgår från en schablonkostnad om 100.000 kr/år i energikostnad för ett företag.
1) 30% av dina energikostnader / energiåtgång står belysningen för = 30.000 kr.
2) 80% besparing av energikostnader / energiåtgång genom ett byte till LED med dagsljus- och närvarostyrning.
3) Ny årlig energikostnad efter investering = 6.000 kr, ger en besparing om 24.000 kr/år.
En investering är återbetald inom 1-3 år.
Andra värden är ”grön” profilering.

Besparingspotential

En jämförelse mellan armaturer och styrningar
energiåtgång utan styrning
energiåtgång med styrning (närvaro och dagsljus)

LCC*-beräkning

Generell kostnadsanalys för en LED-belysningsanläggnings totala livstid (LCC*=Life Cycle Cost).
Miljöpåverkan under en belysningsanläggnings livstid.

Exempel på besparingar

Källa: Energimyndigheten

25% av skolornas energiförbrukning går till belysning. Och det är ännu sämre ställt än bland företagen – bland skolorna har hela 72% föråldrad belysning.Om den byttes ut skulle man spara 347 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaden för:

  • 1 029 förskolelärare
  • 930 grundskolelärare
  • Eller 38 miljoner portioner skolluncher per år

Energimyndigheten har också utfört mätningar i Sveriges vårdlokaler. Här finner man att besparingspotentialen motsvarar 252 miljoner kronor i minskad energianvändning, bara genom att byta ut gammal belysning. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta:

  • 600 sjuksköterskor
  • 250 distriktsläkare
  • Eller 3 600 höftledsoperationer per år.

Bra belysning

Bra belysning minskar även risken för framtida hälsoproblem!

Lampors energimärkning

EnergimärkningLampteknik
A++LED lampor
A+LED lampor
AKompaktlysrör
A-BKompaktlysrör med glaskupa
BHalogenlampor med infraröd beläggning
CHalogenlampor med xenongas på 230V
CVanliga halogenlampor på 12-24V
D-FVanliga halogenlampor på 230V
E-GGlödlampor

Var med och påverka. Byt till ”grön” belysning nu!